Bộ đúc bông hột xanh lớn viền cánh tấm

Mô tả

Vàng 18k