Nhẫn 1 hàng thỏi trơn xen hột

Danh mục:

Mô tả

Vàng 610