Nhẫn 1 hột cao chùm hột đai hột ghết

Danh mục:

Mô tả

Vàng Italy