Nhẫn 1 hột cao đai 2 tầng hột

Danh mục:

Mô tả

Vàng Italy