Nhẫn 1 hột cao viền hột đai tấm

Danh mục:

Mô tả

Vàng Italy